Projekt Ulaganje u povećanje kapaciteta proizvodnje proizvoda od ekspandiranog polistirena poduzeća Amus d.o.o

 

o   Kratki opis projekta

Tvrtka Amus d.o.o. je potpisalo s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK. 03.2.1.02.0066 za provedbu projekta „Ulaganje u povećanje kapaciteta proizvodnje proizvoda od ekspandiranog polistirena poduzeća Amus d.o.o“. Provedbom projekta doći će do povećanje proizvodnih kapaciteta proizvoda od EPS-a s naglaskom na modernizaciju i automatizaciju proizvodnje, što će se ostvariti kupnjom moderne i visokokvalitetne proizvodne opreme i strojeva uz ulaganje u energetski efikasnije strojeve koji se koriste u proizvodnji EPS-a te povećanje skladišnog kapaciteta ulaganjem u industrijske šatore. Provedba predmetnog projekta neophodna je za poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, a koji uključuje održiv rast i razvoj, te povećavati konkurentnost tvrtke.

 

o   Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

 

o   Opći cilj projekta

Doprinos rastu i razvoju malog i srednjeg poduzetništva na tuzemnom i inozemnom tržištu, razvojem novih kompetencija i povećanjem konkurentnosti te stvaranjem novih radnih mjesta, a kroz ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta.

 

o   Svrha projekta (specifični ciljevi)

1.       Proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke Amus d.o.o. u skladu sa suvremenim svjetskim trendovima.

2.       Proširenje infrastrukture poduzeća Amus d.o.o. potrebne za nesmetano poslovanje.

3.       Otvaranje novih radnih mjesta.

4.       Visoka razina kompetentnosti zaposlenika tvrtke Amus d.o.o.

5.       Povećanje konkurentnosti, održiv rast i poboljšanje položaja na tržištu tvrtke Amus d.o.o.

6.       Plasiranje proizvoda na nova (inozemna) tržišta.

 

o   Očekivani rezultati projekta

  1. Upravljanje projektom i administracija

1.1. Predloženi projekt uspješno implementiran, svi strojevi nabavljeni i u funkciji, postignuti svi projektni ciljevi i rezultati, a unutar postavljenog proračuna, vremenskog okvira, odnosno unutar svih raspoloživih resursa.

 

  1. Ulaganje u materijalnu imovinu

2.1. Funkcionalna i uspješno puštena u rad linija za rezanje s uključenom reciklacijom otpada i silosom za prikupljanje otpada, a zaposlenici su educirani za rad na predmetnoj proizvodnoj liniji; nesmetana proizvodnja bez zastoja, a time i povećana produktivnost i kvaliteta proizvodnje.

2.2. Funkcionalan i uspješno pušten u rad parni grijač zraka pušten u rad; nesmetana proizvodnja bez zastoja, a time i povećana produktivnost i kvaliteta proizvodnje.

2.3. Funkcionalan vijčani kompresor pušten u rad; nesmetana proizvodnja bez zastoja, a time i povećana produktivnost i kvaliteta proizvodnje.

2.4. Osigurana funkcionalna infrastruktura koja omogućava isporuku visoko kvalitetnih proizvoda krajnjim kupcima.

 

  1. Informiranje, komunikacija i vidljivost

3.1. Ispunjeni uvjeti sukladno točki 7.6. Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva. Javnost informirana o činjenici da poduzeće Amus d.o.o. provodi projekt sufinanciran od strane EFRR-a te da se provodi u sklopu OPKK 2014-2020.

 

o   Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.511.663,66 HRK

o   Iznos za koji je planirano da će biti sufinanciran sa strane Europske unije iznosi  1.286.516,57 HRK

 

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: olgica.pokrajac@amus.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

logo_01
logo_02
logo_03