amus-pazin-EPSF-EPS50-EPS70-EPS100-EPS150-EPS200

HISTERM EPS 200

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS)  za primjena kod većih opterećenja do 200 kPa.

Primjena
  • Podrumi sa većim opterećenjem
  • Ravni krovovi
  • Kosi krovovi
Dimenzije
  • 1000 x 500 mm
  • Po narudžbi kupca moguće su i druge dimenzije